Innhold

Tidligstemme til stortings- og sametingsvalget 01.07. – 09.08.2021

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi stemme fom. 01.07. tom. 09.08.2021. 

Ta kontakt per e-post til servicekontoret@nannestad.kommune.no eller på telefon 66 10 50 00 for å avtale tid for å avgi tidligstemme. Tidligstemmegivning foregår på Servicekontoret på Nannestad bibliotek, Teiealleen 9, 2030 Nannestad.

Mer informasjon om valget
Publisert: 30.06.2021 09:09:07
Sist endret: 30.06.2021 10:09