Innhold

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet. Manntallet legges ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor i uke 31 (Teiealleen 31, 2030 Nannestad) og skal ligge ute til og med valgdagen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme. 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i Nannestad kommune på postmottak.politisk@nannestad.kommune.no  

Sametingsvalget

I Nannestad kommune avholdes det ikke valg til Sametinget på valgdagen. Velgere som står oppført i Sametingets valgmanntall kan forhåndsstemme ved kommunens servicekontor (Teiealleen 31, 2030 Nannestad) til og med 8. september. 

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på valgkortet og ta det med deg når du skal stemme.

 

I henhold til forskrift om valg til Sameting § 8 legges Sametingets valgmanntall ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor i uke 31 og skal ligge ute til og med valgdagen. Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Krav om retting i manntallet sendes Sametinget. 


Publisert: 02.08.2017 14:43:04
Sist endret: 02.08.2017 14:43