Innhold

Dersom du ikke har anledning til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du i perioden 1. juli til 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Stemmegivningen foregår på Servicekontoret i Teiealleen 31 mandag - fredag i tidsrommet kl. 10.00 - 14.00. 

Kontakt oss gjerne på tlf 66 10 50 00 i åpningstiden 09.00 - 15.00. 

Før valgdagen kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen kan du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni. Du kan bare stemme en gang. 

Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon!


Publisert: 30.06.2017 13:15:51
Sist endret: 30.06.2017 13:15