Innhold

På grunn av akutt veivedlikehold, blir Vålaugsvegen stengt mellom nr. 69-113, fredag 14.08.20 kl. 0800-1600

Det vil bli gitt beskjed når vegen er åpen for fri ferdsel.

Kartutsnintt

Stenging av Vålaugsvegen 14.08.2002 8-16.pdf


Publisert: 13.08.2020 07:18:25
Sist endret: 13.08.2020 07:21