Innhold

Teiealleen vil bli stengt i en 13 mnd periode (fram til sommeren 2021) i forbindelse med bygging av ny blokk. Omkjøring skiltes via Smedstuvegen og Ekervegen.

Det vil være mulig å fjerne hindring i forbindelse med uttrykning, den sperres kun med en bom.

I kartutsnittet kan du se hvor vegen er stengt.

Kartutsnitt  Teiealeen.pdf


Publisert: 12.05.2020 07:51:59
Sist endret: 12.05.2020 09:14