Innhold

Siste åpne dag denne sesongen for hageavfallsmottaket i Bahus, er torsdag 21. oktober 2021.

Skal du levere hageavfall etter denne datoen, må du levere dette på Miljøstasjon Dal skog (ØRAS)


Publisert: 12.10.2021 12:41:06
Sist endret: 15.10.2021 10:57