Innhold

Status smittesituasjonen i Nannestad per uke 50 (13.12-20.12)

Det er fortsatt høyt smittetrykk i kommunen og i uke 50 er det 

  • bekreftet 165 nye tilfeller med PCR
  • 5,5% av befolkningen ble testet med PCR
  • Smittetall nå er 2214 per 100 000. 

Vi har rapportert inn risikonivå 3, på grunn av høyt smittetrykk og press på TISK apparatet, men sykdomsbyrden er lav.

Vaksinering

Alle over 18 år skal etter planen få tilbud om en oppfriskningsdose mot covid-19 før påske. Det blir sendt tekstmelding til alle i aldersgruppen 18-64 i prioritert rekkefølge når vi vaksinerer denne gruppen.

Intervallet mellom andre vaksinedose og oppfriskningsdosen skal være minst 20 uker (4 1/2 måned).

OBS! Feil i systemet som sender timebekreftelse for koronavaksine!
Systemet som brukes til å sette opp timer sender adressen til stedet du fikk siste vaksine. Det er ikke sikkert at det er samme sted hvor du skal få 3. dose.

Vaksinering fremover vil skje både i Nannestadhallen, Teiealleen 9 og Gjerdrum kulturhus. Uvaksinerte kan komme på drop-in for å få 1. dose.

Enda ikke fått vaksine? Benytt drop-in!

Det viktigste nå er at flest mulig får vaksinert seg raskest mulig! Da er du med på å redusere risikoen for at du får et alvorlig forløp med Covid-19.

Det er nå mulighet for drop-in for alle uvaksinerte. Vaksinering tilbys i Nannestad og Gjerdrum.

Oppdatert oversikt vaksinering: Covid-19 - datoer og steder for vaksinering

Dato Totalt for uke 50 Totalt Smittetrykk uke 49/50 
20.12 165 1428 2214 tilfeller per 100 000 innbyggere

Publisert: 23.12.2021 09:21:24
Sist endret: 23.12.2021 09:21