Innhold

Det er fortsatt høyt smittetrykk i kommunen og i uke 49 ble det påvist 145 nye tilfeller med koronasmitte.
De fleste av de smittede har kjent smittevei (81%) og smitten fordeler seg mellom smitte mellom husstandsmedlemmer, på jobb og på skole.
1/3 av smittetilfellene er blant barn og unge under 18 år, og det er nesten ingen tilfeller blant personer over 60 år.

På grunn av mange smittetilfeller på Maura og Preståsen skole de to siste ukene ved alle trinn er det besluttet å gjøre massetesting denne uka. Det blir digital hjemmeskole på Maura skole fra og med i morgen 14.12.2021 og til og med 21.12.2021 grunnet høyere smittetall enn noen andre av skolene med 63 tilfeller fra 24.11-12.12 og fortsatt meldes det daglig nye tilfeller ved skolen. Skolen starter på normal måte med fysisk skole etter nyttår. Detaljert Informasjon er sendt ut til alle elever/foresatte og ansatte.

Ved Preståsen skole følges situasjonen tett, men det er foreløpig ikke en smittesituasjon som tilsier hjemmeskole der.

Det er nå så stor pågang og behov for smittesporing og testing at innbyggerne må være forberedt på at det tar tid å komme gjennom på telefon til smittesporingsteamet og det vil ta tid før de blir kontaktet.

Alle som tester positivt på selvtest må derfor ta ansvar for å:

  • Isolere seg hjemme
  • Bestille tid for PCR test ved teststasjonen
  • Informere alle nærkontakter de har hatt fra 48 timer før de fikk symptomer (eller før testtidspunktet om de er symptomfrie) om at de må i karantene. Nærkontaktene kan teste seg ut av karantene for å gå på jobb etter 3 døgn, og ut av fritidskarantene etter 7 døgn.
  • Alle husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den smittede er nå pålagt å være i smittekarantene og skal IKKE gå på skole, jobb eller andre aktiviteter og heller ikke ha besøk. Husstandsmedlemmene kan tidligst teste seg ut av karantene etter 7 døgn.

Dose 3 

Kommunen omdisponerer nå det den kan av ressurser for å fremskynde dose 3 til flest mulig av befolkningen over 45 år. Mange som hadde fått time til vaksinering i Nannestadhallen den 3 januar, 4 januar eller 5 januar har derfor fått ny innkalling med timer til vaksinering i Nannestadhallen 20.12, 21.12, 22.12 eller 23.12. Vi oppfordrer på det sterkeste til at alle tar imot den timen de har fått og møter opp til 3.dose!

Det jobbes med å organisere tilbud til ansatte i barnehager og skoler som ennå ikke har fått time til vaksinedose 3. Dette blir avklart i løpet av få dager og det vil gå ut informasjon når den er klar.

Dato Totalt for uke 49 Totalt Smittetrykk uke 48/49
13.12 145 1212 1917 tilfeller per 100 000 innbyggere

Publisert: 13.12.2021 22:26:20
Sist endret: 13.12.2021 22:26