Innhold

Status smittesituasjonen i Nannestad per uke 4 (24.01 - 31.01)

Smitten fortsetter å stige i Nannestad. Men vi er nå over i en annen fase og mottar smittetall som både er kommet inn via registrerte selvtester og PCR-tester. Tidligere meldte positive smittetall har kun vært positive PCR tester.
I uke 4 har vi mottatt melding om 445 nye smittetilfeller. 127 er hurtigtester, 78 er hurtigtester som så er bekreftet med PCR-test, og 240 er kun meldt inn som PCR-test.

Totalt i uke 4

Smittetrykk uke 3-4

Totalt

Oppdatert

445

5096

2637

31. januar

Det er som kjent ikke antall smittede som nå er den største utfordringen, men den totale smittebyrden. Smittetallene fremover vil være mindre sikre, fordi mange ikke lenger skal ta PCR-test. Det er viktig at flest mulig av de med positive selvtester registrerer dem via kommunens nettside.

Smitten er forventet å stige de neste ukene, og det viktigste fremover er å hindre alvorlig sykdom hos de som blir smittet. Vi oppfordrer alle til å takke ja til vaksine og bestille time om du ikke allerede har tatt første og andre dose. Alle over 45 år anbefales også å ta oppfriskningsdose.

Hurtigtester deles ut fra teststasjonen i Nannestad.
Åpningstider for utdeling denne uken er mandag-fredag kl 10.00-11.30 og 12.30-16.00. Fra neste uke vil åpningstidene bli utvidet. Det vil komme oppdatert informasjon om dette snart.

Selvtester tildeles kommunene fra helsedirektoratet. Vi følger regjeringens prioriteringsrekkefølge for utdeling av tester

  1. personer med symptomer
  2. personer som er hustandsmedlemmer
  3. Øvrige nærkontakter

Personer som faller utenfor disse gruppene må kjøpe selvtester på apotek e.l.

Det er fint om de som har symptomer kan få andre til å hente tester for seg.

Oppdaterte råd om selvtest – prøve fra både nese og hals
FHI har i dag gått ut med nye råd rundt bruk av selvtester. Endringene skjer med bakgrunn i økt kunnskap. En prøve fra nesen til selvtesting vil fortsatt fange opp de fleste smittede, men prøvetaking fra svelg (hals) og nese vil sannsynligvis fange opp noen flere tilfeller av omikronvarianten.


Les mer om dette: https://www.fhi.no/nyheter/2022/oppdaterte-rad-om-selvtestforcovid-19/

 

Denne uken vaksinerer vi på følgende steder:

Tid Vaksinasjonslokale Sted
31. januar Ekervegen (brakka) 2030 Nannestad
01. februar Ekervegen (brakka) 2030 Nannestad
03. februar Gjerdrum kulturhus 2022 Gjerdrum
04. februar Gjerdrum kulturhus 2022 Gjerdrum

Publisert: 01.02.2022 12:44:45
Sist endret: 01.02.2022 12:44