Innhold

Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 529 Preståsvegen mellom Preståsen skole og Grevlingvegen er nå sendt på høring og lagt ut på offentlig ettersyn.

Statens vegvesen inviterer i den forbindelse til åpen kontordag i Nannestad kommunehus den 7.mai kl.15.30-18.00.

Her vil representanter fra kommunen og Statens vegvesen være tilstede og orientere om planforslaget og svare på spørsmål.

Kart - forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Preståsen


Publisert: 06.05.2019 15:28:09
Sist endret: 06.05.2019 15:28