Innhold

Spyling vil foregå mellom klokken 22:00 – 06:00, mandag kveld til fredag morgen.

Enkelte områder vil bli berørt på dagtid. Abonnenter i dette området vil få varsling om dette på SMS.

Hele eller deler av forsyningsområdet vil periodevis bli påvirket av spylingen. Vannet kan bli helt borte i perioder, og misfarging og luft vil forekomme.

Ved vedvarende misfarging og luft i rørene oppfordrer vi til å tappe ut vann i tappepunkt nærmest hovedstoppekran til forholdene bedrer seg.

Spyling av vannledningsnettet utføres periodisk for å sikre god vannkvalitet.

Eventuelle henvendelser kan på dagtid rettes til kommunens servicekontor på tlf. 6610 5000 og vakttelefon vann på tlf. 6610 5161 på kveldstid.

Har du ikke fått SMS varsel? Her kan du endre din oppføring i UMS sin portal.

 

 


Publisert: 16.10.2017 10:22:39
Sist endret: 16.10.2017 10:22