Innhold

Nannestad kommune, vann og avløp skal gjennomføre vedlikeholdsspyling på vannledningsnettet langs  Åsvegen, fra Rustadmoen til Lyngås forsamlingslokale, samt mot Fagerli.

Dette vil berøre alle som er tilknyttet Nannestad vannverk i områdene sør for Rustadsaga.

Arbeidet vil bli utført fra uke 37, til uke 40/41, mandag til torsdag, natt eller dagtid.

Du vil få ny melding dagen i forveien når vi kommer til ditt område. Vi vil sende meldingen kun til de det gjelder og dette vil føre til perioder hvor vannet kan bli avstengt.

Misfarget vann kan oppstå, også utenfor området vi jobber i. For å minimere skadene ber vi om at det ikke tappes vann mens vi arbeider i ditt område Sørg derfor for å tappe opp vann du trenger.

Hvis du får misfarget vann, spyl ut i kran nærmest vanninntak gjennom  kaldtvannskranen etter at vi er ferdig i ditt område.

Alle i aktuelle område vil få varsling pr. sms og e-post. Hvis du likevel opplever at du ikke får melding, gå inn på www.norge.no og kontroller at dine personopplysninger er riktige.


Publisert: 05.09.2019 12:39:38
Sist endret: 05.09.2019 12:39