Innhold

Spylingen vil bli utført i områdene Moreppen, Stensgård og Maura.

Spyling vil foregå mellom klokken 23:00 – 06:00, mandag kveld til fredag morgen.

Hele eller deler av forsyningsområdet vil periodevis bli påvirket av spylingen. Vannet kan bli helt borte i perioder, og misfarging og luft vil forekomme.

Ved vedvarende misfarging og luft i rørene oppfordrer vi til å tappe ut vann i tappepunkt nærmest hovedstoppekran til forholdene bedrer seg.

Spyling av vannledningsnettet utføres periodisk for å sikre god vannkvalitet.

Eventuelle henvendelser kan på dagtid rettes til kommunens servicekontor på tlf. 66105000 og vakttelefon vann på tlf. 66105161 på kveldstid.


Publisert: 08.09.2017 10:52:54
Sist endret: 08.09.2017 10:52