Innhold

Svartelistede hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot vårt biologiske mangfold. Hele 70% av arter på Norsk svarteliste er blomsterplanter som f.eks Kanadagullris og Lupiner som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus. Disse utkonkurrerer andre planter og endrer jordsmonnet.

For å hindre at slike hageplanter spres i naturen, er det viktig at disse leveres til et hageavfallsmottak i tette, gjennomsiktige sekker. Ikke bruk retursekker til plasemballasje, da disse er perforerte og kan slippe igjennom frø.

I brosjyren fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til høyre, kan du lese mer om hvilke arter dette gjelder og hvordan du håndterer dem. Plantene kan graves opp og leveres tidlig i sesongen.

For mer informasjon om fremmede arter og hagerømlinger i Oslo og Akershus.

Vi ber dere være obs på den svartelistede arten Parkslirekne. Denne sprer seg lett.  Les mer om denne arten.


Publisert: 14.07.2017 15:33:52
Sist endret: 14.07.2017 15:33