Innhold

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har laget en veileder for hvilke tilpasninger barnehager må gjøre for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. 

En oversikt over de vanligste spørsmålene og svarene finnes på regjeringen.no.


Publisert: 17.04.2020 19:31:50
Sist endret: 17.06.2020 13:02