Innhold

Forskrift til Opplæringslova er endret fra 1.8.20.  

Forskriftsendringen innebærer at ingen husstand skal betale mer enn 6% av skattbar person- og kapitalinntekt for et barn på SFO. Det betyr at pr i dag kan husstander med mindre samlet Person- og kapitalinntekter enn kr 606 467,- søke om redusert foreldrebetaling.  

Foreldre til elever med særskilte behov på 5.-7. trinn skal ikke betale for SFO plass.   

For SFO året 2020/2021 er søknadsfristen 1. september. Alle søknader som er mottatt før denne fristen vil gjelde hele SFO-året. Altså fra 1. august. 

Fakturering for august og september går som normalt. Eventuelt for mye betalt blir trukket fra på en senere faktura. 

Søknader som kommer inn etter denne fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknad og dokumentasjon. Vedtakene gjelder ut SFO-året.  

Kommunens vedtekter for SFO vil bli endret i tråd med den nye forskriften. 

Informasjon og krav til dokumentasjon


Publisert: 14.08.2020 08:53:53
Sist endret: 17.08.2020 09:39