Søk om redusert foreldrebetaling i barnehage

Dersom du har krav på redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for barnehageåret 2024/2025 er det viktig å søke nå.

Sist oppdatert: 17.04.2024 08:20 | Publisert: 16.04.2024 11:04:55

Barn i barnehage

Barn i barnehage

Foto: Iselinn Næss

Hva skal til for å ha krav på redusert foreldrebetaling?

Fra 1. august 2024 reduseres makspris for en barnehageplass til 2000 kr per måned. Hvis maksprisen på barnehage er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har du krav på redusert pris. Fra 1. august 2024 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 366 667 kr per år.

Gratis kjernetid er 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke og gjelder for 2 – 5 åringer, barn født fra 2019 til 2022. Fra 1. august 2024 gjelder grensen for gratis kjernetid alle husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 642 700 kr.

For å få redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid må du levere søknad. Søknad sendes elektronisk gjennom Nannestad kommunes hjemmeside:

Søk her

Dersom dette er aktuelt ber vi om at søknadsskjema sendes innen 01.06.24. Dette for å ha tid til å behandle alle vedtak som skal gjelde fra 01.08.23.