Hva skal til for å ha krav på redusert foreldrebetaling? 

Hvis maksprisen på barnehage er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har du krav på redusert pris. Fra 1. august 2023 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 550 000 kr per år.

Gratis kjernetid er 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke og gjelder for 2 – 5 åringer, barn født fra 2018 til 2021. Fra 1. august 2023 gjelder grensen for gratis kjernetid alle husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 615 590 kr. De 20 timene trekkes fra fakturaen for barnehageplassen.

Søk her 

Søknad sendes innen 1. juli. Søknader som mottas i løpet av året behandles fortløpende og innvilges fra påfølgende måned.

For å få redusert foreldrebetaling må du levere søknad. Nytt av året er at du ikke trenger å legge ved skattemelding, da barnehagemyndigheten har tilgang på denne. Hvis nåværende inntekt ikke samsvarer med siste skattemelding, må dokumentasjon på dette fortsatt vedlegges.

Du kan lese mer om ordningene på UDIR.no 


Publisert: 31.05.2023 10:31:37
Sist endret: 31.05.2023 10:31