Nå kan lag og foreninger som arbeider med tiltak, prosjekter eller aktiviteter søke om en sum til sitt gode formål. Søknadene vil vurderes etter gitte kriterier og satsingsområde innen folkehelse.

Søknaden må oppfylle følgende kriterier:

  • Det er lag og foreninger som kan søke, ikke enkeltpersoner eller næringsliv. 
  • Tiltaket det søkes om penger til må være helsefremmende tiltak for familier, barn eller unge. 
  • Tiltaket må være enkelt å delta på og det bør ha ingen eller lave kostnader for de som benytter seg av det.
  • Tiltak som bidrar til å redusere sosiale ulikheter blir vektlagt.

Partnerskap mellom søker og kommunen inngås med samtykke til at informasjon om tildeling av midler, samt hva tiltaket går ut på kan offentligjøres på kommunens plattformer. (Sak- og arkivsystem, hjemmeside og sosiale medier).

Søknader vil vurderes av en sammensatt gruppe

Dersom det kommer inn mange gode søknader, vil det tilstrebes at midlene kommer flere tiltak til gode. Søknadene behandles av Nannestad folkehelseforum. Dette er en sammensatt gruppe fra frivillighet og representanter fra kommunens ulike virksomheter.

Søk her

Søknadsfrist: 15.05.2022.

Nannestad skal være en god bostedskommune hvor folk trives, vi skal satse på tiltak som fremmer fysisk og psykisk helse i nærmiljøet!

Har du spørsmål kan du kontakte vår folkehelsekoordinator på e-post

 


Publisert: 21.04.2022 15:06
Sist endret: 21.04.2022 15:14