Innhold

Miljørettet helsevern vil besøke alle barnehagene og gi råd og veiledning i smittevern før gjenåpning.

Kommunen jobber på tvers av fagområder for best mulig faglig kompetanse som støtte til barnehagene.

Alle foresatte får informasjon om retningslinjer for gjenåpning fra den enkelte barnehage.

 

Kari Hamre Storholm, Kristin J. Haug, Hilde Einmo og Bjørn Hagen utenfor Åsgreina barnehage.  

Etter besøk i noen av barnehagene erfarer miljørettet helsevern at barnehagene har god kontroll og er klare for å gjenåpne. Styrer i Åsgreina barnehage (Kristin J. Haug) gleder seg til å se igjen kollegaer og ikke minst alle barna.

Praktiske spørsmål kan rettes til den enkelte barnehage.


Publisert: 17.04.2020 18:41:57
Sist endret: 20.04.2020 09:21