Innhold

Rådene omkring organisering av små grupper/kohorter i smittevernveilederen er veiledende og kan tilpasses lokale forhold. Dersom barnegruppene skal organiseres på andre måter bør dette gjøres i samråd med smittevernfaglig kompetanse i kommunen. De samme betraktninger vil også gjelde for skole.

Kontaktinformasjon Miljørettet helsevern – Øvre Romerike:

Bjørn Hagen, tlf.: 477 15 384, e-post: bjorn.hagen@nannestad.kommune.no

Hilde Einmo, tlf.: 954 61 187, e-post: hilde.einmo@nannestad.kommune.no


Publisert: 30.04.2020 16:41:27
Sist endret: 30.04.2020 16:41