Innhold

Hva gjør vi i Nannestad kommune?

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for eventuelle tiltak i tilknytning til det nye coronaviruset.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger med på  informasjonen som kommer fra sentrale myndighetene. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt, og andre som trenger det.

All tilgjengelig informasjon om Corona-viruset finnes på folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Vi vil minne om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner, influensasykdom og mageinfeksjoner på en god måte. 

 


Publisert: 31.01.2020 14:19:39
Sist endret: 31.01.2020 14:19