Innhold

Et stort utbrudd i Nordre Follo kommune (Ski/Oppegård) av den ekstra smittsomme britiske varianten av Korona, møtes med kraftige tiltak i Nordre Follo og tilstøtende kommuner.

Vi har i dag deltatt i to konferanser med FHI, Helsedirektoratet og Statsforvalteren. De sterkeste tiltakene settes inn i Nordre Follo og i nabokommunene. Også i noen kommuner som støter inn til nabokommunene vil tiltaksnivået øke.

Kriseledelsen i Nannestad har gjennomgått situasjonen i vår kommune i lys av dette, og slik den fremstår akkurat nå, så er gjeldende forskrift og nasjonale råd tilstrekkelig, hvis alle fortetter å følge dem nøye.

Hensikten med økt beredskap og skjerpede tiltak i deler av regionen, er å hindre at denne ekstra smittsomme virusvarianten skal feste tak i Norge. Det vil fort kunne gi en alvorlig overbelastning av helsevesenet.

Vi advarer sterkt våre innbyggere fra å reise til Nordre Follo og tilstøtende områder. Bruk hjemmekontor om mulig. Unngå kollektivtransport om du kan. Vær nøye med å bruke munnbind og med håndvask. Vi ber alle følge nøye med på nasjonale råd og veiledninger som vil komme i tilknytning til denne saken.

Alt godt!

Hans Thue, ordfører i Nannestad


Publisert: 22.01.2021 20:39:00
Sist endret: 22.01.2021 20:39