Innhold

Smittetrykket i Nannestad kommune har har økt betydelig den siste uken. Vi har 178 smittede per 100.000. Det er høye tall og det betyr at vi må vurdere strengere generelle tiltak.
Kommunens kriseledelse er innkalt til møte i morgen formiddag for å forberede innstramminger av lokal forskrift. Formannskapet innkalles til ekstraordinært møte kl 15.00 i morgen for å vedta innstramming av lokal forskrift.

Publisert: 21.11.2020 16:04:24
Sist endret: 21.11.2020 16:04