Innhold

Klima- og miljøforumet på Øvre Romerike har utarbeidet faktaark for slåttehumle og kløverhumle. Faktaarkene er å finne på Nannestad kommunes nettside.  At de er ansvarsarter for Nannestad kommune betyr at vi har ett spesielt ansvar for å ta vare på de i henhold til Bonn- og Bern-konvensjonene.  Les mer om ansvarsarter og hvilke andre ansvarsarter vi har, på nettsiden vår:  https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/klima-og-miljo/ansvarsarter-i-nannestad/


Publisert: 14.05.2020 09:45:56
Sist endret: 14.05.2020 09:45