Innhold

Skolestart i Nannestad torsdag 17. august

Eltonåsen skole

2.-7.trinn begynner som vanlig klokken 08.00.

1.trinn er velkommen kl 09.00, hvor dere møter i auditoriet.

Foresatte må ikke være her hele dagen, men kan vente ved peisen hvis ønskelig.Vi gjør oppmerksom på at alle trinn, inkl 1.trinn, slutter kl 13.45 denne dagen.

Hvis noen av 1.klasse-eleven har SFO-plass så er de hjertelig velkommen dit etter skoleslutt.

Kringler-Slattum skole

Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skolestart kl. 08.50.

Preståsen skole

Alle nye og gamle elever møter kl. 08.45.

1 . trinn blir møtt i skolegården

Maura skole

Skolen starter kl.08.30. for elever i 2.-7. trinn. 

Elever i 1. trinn starter kl.09.00.

Nannestad ungdomsskole

Alle elever møter 08.35.


Publisert: 11.08.2017 13:48:43
Sist endret: 11.08.2017 13:48