Innhold

Skolene i Nannestad vil ønske alle elevene velkommen tilbake i løpet av neste uke. Det gleder vi oss til!

 

Vi tilstreber at flest mulig skal få mest mulig av skoletilbudet sitt på skolen.

Skoletilbudet for 1. – 4.trinn vil fortsette som i dag. Organisering av skoleuka for 5. – 7.trinn og ungdomsskoleelevene vil imidlertid måtte bli noe forskjellig fra skole til skole grunnet skolelokalenes utforming og kapasitet. Det betyr at en kombinasjon av ordinære skoledager, uteskole/turdager og hjemmeskole som nå, vil måtte bli løsningen for noen trinn.

Skoleskyssen vil gå som normalt, men vi minner om oppfordringen fra myndighetene om å unngå kollektivtransport i størst mulig grad.

Alle foresatte og elever får informasjon fra sin skole innen mandag 11. mai kl. 12.00 om tidspunkt og sted for oppmøte, inndeling i grupper og organisering av skoleuka.
Mandag 11.mai blir det ikke ordinær hjemmeundervisning i lærernes regi grunnet nødvendig detaljplanlegging og koordinering av gjenåpnet skole.

Gjennom fleksibilitet og kreativitet fra skolenes side og godt samarbeid med foresatte og elever, skal vi kombinere godt smittevern med god skole for alle elevene våre!


Publisert: 08.05.2020 13:48:53
Sist endret: 08.05.2020 13:51