Innhold

Vi inviterer til skogdag for skogeiere i Øvre Romerike skogeierområde (Nannestad, Hurdal, Ullensaker og Gjerdrum). 

Tema for dagen er vedlikehold og opprusting av skogsbilveger. Det blir demonstrasjon av aktuelt utstyr og av behovet for snuplasser for tømmerbiler. Det blir servering av enkel middag ca 16.00. 

Tid: 19. juni 2018 kl 14.00-17.00

Oppmøte: Grustaket på Nordåsen i Nannestad i Bjerke Almenning.

Vel møtt!

Les hele invitasjonen her.

For spørsmål kontakt Eivind Engh, Nannestad kommune på eivind.engh@nannestad.kommune.no eller 66105120. 


Publisert: 11.06.2018 10:42:00
Sist endret: 11.06.2018 14:12