Må man søke om godkjenning?
Du kan sette opp et søppelskur uten søknad i følgende størrelse og avstand til vei:


Forutsetningen er at søppelskuret ikke hindrer sikt mot veg, kryss, bakke, sving eller liknende, og ikke er til hinder/sjenanse for vegvedlikehold. Videre vil det være en forutsetning at Nannestad kommune ikke holdes ansvarlig som følge av eventuelle skader fra vegvedlikehold og liknende. Det er også en forutsetning at skuret settes opp i enkelhet og brukes til sitt formål, og ikke eksempelvis bod eller sykkelparkering.

Søppelskur

Husk å melde inn tiltaket!
Uavhengig om du må søke eller ikke, må alle melde inn tiltaket til kommunen. Dette gjør du via skjema fra Direktoratet for Byggkvalitet, som du finner her. Her må du også legge ved et kart, som viser hvor søppelskuret er plassert.

Har du noen spørsmål?
Ta kontakt med Byggesak på telefon: 66 10 50 00


Publisert: 08.06.2021 11:54:10
Sist endret: 05.12.2022 11:27