Innhold

Når du har funnet ut hvor du har lov å bygge og hvor stort du kan bygge, må du finne ut om det du vil bygge er unntatt søknadspliktig. Her en en oppsummering av de nye reglene:

Terrasse forbundet med bygning: 

Terrasse med høyde inntil 1,0 m fra eksisterende terreng, er forbundet med en bygning, og ikke stiller lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 m. Terrassen kan ha rekkverk på inntil 1,2 m, men kan ikke være overbygd. Avstand til nabogrense skal være minst 1,0 m.

Tilbygg:


Du kan bygge tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m2. Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket. Avstand til nabogrense skal være minst 4,0 m. Bruken av tilbygget må være i samsvar med gjeldende planformål og kommunens arealplaner med bestemmelser for området.

  • Tilbygget kan brukes som rom for beboelse og varig opphold, som kjøkken, stue, soverom eller våtrom
  • Understøttet veranda
  • Åpent overbygget inngangsparti
  • Andre enkle takoverbygg med understøtting
  • Søppelskur
  • Ved- eller sykkelbod

Her finner du mer informasjon om de nye reglene. 


Publisert: 10.05.2021 11:39:38
Sist endret: 05.01.2023 08:00