Siste kommunestyre før sommerferien

Tirsdag 18. juni kl. 12:30 er det siste kommunestyremøte før sommeren med mange saker til politisk behandling.

Sist oppdatert: 18.06.2024 07:09 | Publisert: 18.06.2024 07:09:22

Klubbe

Klubbe

Kommunestyret skal behandle årsregnskap og årsmelding for 2023, sak om 1. tertial 2024, kommuneplanens arealdel andregangsbehandling som skal legges ut på høring og sak om administrativ organisering. 
Sakspapirene med innstilling fra utvalgene kan leses her. Kommunestyret 18.06.2024 (nannestad.kommune.no)
Kommunestyremøte streames via kommune-TV: Nannestad KommuneTV