Innhold

Statens vegvesen skal på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og i samarbeid med Nannestad kommune starte utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Preståsvegen fra Minkvegen til Grevlingvegen. 

 Forslag til gang- og sykkelveg langs Preståsvegen fra Minkvegen til Grevlingvegen

Folkemøte

Det arrangeres et åpent møte om prosjektet i Nannestad kommunehus 21. mars kl 18.00. Her vil Statens vegvesen presentere prosjektet og informere om planprosessen. Velkommen!

Vi ønsker dine innspill

Målet med prosjektet er at flere skal sykle og gå på strekningen, spesielt skolebarn. Vi trenger dine innspill for å få et best mulig resultat. For eksempel lurer vi på hvor krysser dere vegen i dag? Hvilken veg bruker skolebarna? Les mer om prosjektet og planprosessen, og send inn innspill og synspunkter.


Publisert: 09.03.2018 10:46:36
Sist endret: 09.03.2018 10:46