Innhold

Klimastrategi for Nannestad kommune 2020-2030 ble vedtatt av kommunestyret den 5. mai 2020.

Kommunen ber innbyggere, organisasjoner og næringslivet om å sende forslag til hvordan vi kan få en klimavennlig kommune, ved hjelp av en digital medvirkningsprosess.

Klimahandling innen seks områder

Klimastrategien er delt i seks satsingsområder.

Satsingsområdene er:

  1. redusere klimagassutslippene fra kommunens drift
  2. vektlegge klima når vi styrer, planlegger og utvikler kommunen, herunder i arealplanleggingen og i dialog med bygge- og anleggsbransjen
  3. være robust i møte med klimaendringer
  4. gjøre det lettere å kjøre buss, sykle, gå og bruke klimavennlige kjøretøy 
  5. bidra til at jordbruksnæringa oppnår nasjonale mål om matsikkerhet på en bærekraftig og klimavennlig måte, og at skogen utvikles som karbonlager og ressurs
  6.  legge til rette for at innbyggere og næringslivet tar gode miljøvalg 

Se presentasjonen på kommune-TV, og send ditt forslag.  

Det er behov for å bestemme konkrete tiltak innen hvert satsingsområde.

Vi inviterer deg til en 9 minutter lang presentasjon på kommune-TV der vi gir mer informasjon om strategien, satsingsområdene og videre arbeid med en handlingsplan.

Hvordan sende forslag:

 

Klimastrategi for Nannestad kommune 2020–2030  

Presentasjonen fra Kommune-TV

Miljødirektoratets veileder om arbeid med klimatiltaksplaner i kommuner

For inspirasjon: Viken fylkeskommune har laget en 1-sides systematisering over hva en kommune kan gjøre for å begrense klimaendringer i oversikten 

 


Publisert: 18.05.2020 10:10:48
Sist endret: 18.05.2020 10:27