Innhold

Åpningstider for utdeling er mandag-fredag kl. 08.00-17.00 og lørdager kl. 10.30-15.00.

Selvtester tildeles kommunene fra helsedirektoratet og kommunene kan ikke bestille tester utover det. Vi følger regjeringens prioriteringsrekkefølge for utdeling av tester:

1. personer med symptomer
2. test ved kjent eksponering

a) test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære

b) tilsvarende nærkontakter

Barn og ungdom fra ungdomsskolealder og nedover trenger ikke å teste seg, kun ved symptomer.

Personer som faller utenfor disse gruppene, må kjøpe selvtester på apotek e.l.

Vi minner om at de som har symptomer på covid-19 ikke henter test selv. Da må du få noen andre til å hente for deg.

Oppdaterte råd om selvtest – prøve fra både nese og hals
FHI har i dag gått ut med nye råd rundt bruk av selvtester. Endringene skjer med bakgrunn i økt kunnskap. En prøve fra nesen til selvtesting vil fortsatt fange opp de fleste smittede, men prøvetaking fra svelg (hals) og nese vil sannsynligvis fange opp noen flere tilfeller av omikronvarianten.

Les mer om dette: https://www.fhi.no/nyheter/2022/oppdaterte-rad-om-selvtestforcovid-19/

For spørsmål kontakt koronatelefon 400 22 480 mandag-fredag kl. 08.30 - kl. 14:30


Publisert: 07.02.2022 11:40:02
Sist endret: 19.02.2022 13:06