Innhold

I Sandsnesseter har det pågått et prosjekt med å bekjempe kjempespringfrø over noen år. Nå anser Nannestad kommune Sandsnesseter for friskmeldt. 

I 2014 ble det oppdaget store forekomster av kjempespringfrø rundt i boligområdet og langs et bekkedrag som har sitt utløp i Hurdalssjøen. Kjempespringfrø er en av versting artene som kan fortrenge våre naturlig hjemmehørende arter, og som står på fremmedartslista med Svært høy risiko.  Planten trives langs vassdrag, og med vannføring spres den lett til store områder. Nannestad bygdeservice har vært engasjert av Nannestad kommune til å gjennomføre bekjempelse i området fra 2015, og har siden fulgt opp disse lokalitetene tett. De siste to årene har prosjektet gått mer over til overvåkning av arten. Nannestad kommune var på befaring 26. august, og det ble da kun funnet tre planter som nå er fjernet. 

Boligeiere og hytteeiere har blitt kontaktet og fått informasjon om planten, og har også fjernet planten fra sine eiendommer. Dette har vært svært viktig og verdig fullt for prosjektet. Uten at boligeiere og hytteeiere har bidratt ville vi trolig ikke vært i mål med prosjektet enda.  Nannestad kommune ser ikke bort i fra at kjempespringfrø kan dukke opp seinere år, og håper de som ferdes i området har øynene åpne og fjerner planten før den får satt frø. Planten har et enormt spredningspotensiale, så det beste er å få den fjernet første året den dukker opp. Planten er relativt enkel å bekjempe med å luke den og knekke stengelen i flere biter før den har satt frø. Men har bestanden blitt av en viss størrelse må bekjempelsen følges opp over en viss periode. Da kan man slå ned bestanden med ljå eller kantklipper før de har satt frø. Prosjektet har blitt finansiert med tiltaksmidler fra Statsforvalteren i Viken og kommunale midler.

  

Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum bekjemper også denne planten i kommunen. De har også vunnet kampen med planten flere steder, et arbeid som Nannestad kommune setter stor pris på. Det er også gledelig å høre om at noen velforeninger har engasjert seg i kampen mot fremmede arter, og noen større grunneiere slår ned fremmede arter langs jordekantene. Skal vi klare å ha holde bestandene med fremmede arter nede i kommunen må flere dra lasset.


Publisert: 07.09.2021 11:40:19
Sist endret: 07.09.2021 11:42