Innhold

Det gjøres i disse dager forberedende tiltak innenfor det nye utbyggingsområdet B8 på Bjørkeåsen. Det vil i den forbindelse kunne oppleves rystelser og vibrasjoner for naboer og omkringliggende boliger når det utføres sprengningsarbeider for infiltrasjonsbassenget innenfor B8. Det er til nå utført 3 sprengningssalver, seneste 18.2., hvor det blant annet er rapportert rystelser i Trallegangen og ved barnehagen. Disse rystelsene er godt innenfor grenseverdiene som er satt av fagkonsulenten. Det er satt ut flere rystelsesmålere i området rundt sprengningsarbeidet, og det har ikke blitt rapportert fra de andre målerne da det ikke er høye nok rystelser.

Les mer i orienteringsbrev utarbeidet av fagkonsulenten for målingene.


Publisert: 18.02.2022 15:35:04
Sist endret: 21.02.2022 13:09