Innhold

Ruter melder om ruteendringer på flere av sine ruter i Nannestad fra og med 02.04.17. For fullstendig oversikt se Ruters nettside, klikk her

Skolelinjer som har hatt omkjøring grunnet ras i Holterdalen, gjenopptar normal trasé. For justerte passeringstider for enkelte skolelinjer, henvises til det til Ruter. 


Publisert: 07.04.2017 09:37:14
Sist endret: 07.04.2017 09:37