Innhold

Runar Nilsen er konstituert som kommunedirektør i Nannestad kommune fra 9.7.2020. Runar Nilsen er i dag stabsleder for økonomi og styring. Konstitueringen skjedde i kommunestyrets møte torsdag 9. juli og kommer som følge av at rådmannen fra samme tidspunkt har fratrådt sin stilling.

Runar Nilsen har lang fartstid i kommunen og kjenner organisasjonen inngående fra sin rolle som økonomisjef. Kommunen har gjennom disse årene etablert en svært god økonomisk styring. Dette bekreftes av ekstern benchmarking. Ordføreren opplyser at kommunestyret gjennom denne konstitueringen tar spesielt hensyn til at koronasituasjonen krever et særskilt oppmerksomt blikk på kommuneøkonomien. Kommunen er også i startfasen for utbygging av kommunehus, bibliotek og svømmehall, samt demensboliger. Det skal altså investeres for en halv milliard kroner i nær framtid.

Kommunestyret er derfor opptatt av at vi viderefører den sterke økonomistyringen, og Nilsen er således et naturlig og godt valg. Han vil sammen med øvrig ledelse bidra til at kommunen stevner videre på stø kurs.


Publisert: 09.07.2020 10:29:49
Sist endret: 09.07.2020 10:29