Innhold

I forbindelse med gjenåpningen av barnehager og skoler er det utarbeidet smittevernveiledere som skal støtte og veilede kommunene i arbeidet med å ivareta smittevernreglene for barna, elevene og de ansatte.

Disse smittevernveilederne er revidert per 7. mai 2020 og er tilgjengelig på Folkehelseinstituttes sider.


Publisert: 08.05.2020 19:14:34
Sist endret: 08.05.2020 19:14