Innhold

Med bakgrunn i økt smittetrykk i regionen og oppdaterte nasjonale retningslinjer om å begrense sosial kontakt med andre utenfor egen husstand, så innføres strengere besøksrutiner for sykehjemmet.

Man kan IKKE komme på besøk dersom man:

 • Har luftveissymptomer eller andre symptomer som gir mistanke om koronasmitte
 • Har vært i nærkontakt til smittet/mistenkt smittet og venter på avklaring av smittestatus, eller er i karantene selv.
 • Har vært utenfor Norge de siste 10 dagene.
 • Det legges i størst mulig grad opp til at innendørs besøk foregår utenfor enhetene, i egne besøksarealer. Dette avtales med den aktuelle enheten eller med resepsjonen.
 • På dobbeltrom er det dessverre ikke mulig å ta i mot besøk inne på rommet.
 • Det oppfordres til å benytte våre digitale løsninger med videobesøk (nettbrett/mobil).
 • Vi oppfordrer til så få ulike besøkende som mulig, men maksimalt 3 ulike besøkende totalt sett.

Alle fysiske besøk (innendørs eller utendørs) må avtales på forhånd, helst senest dagen før:

 • Enten avtale direkte med enheten/enhetsleder mellom kl. 09-15.
 • Eller via resepsjonen mandag-fredag kl.09-15.

Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:

 • Besøkende må benytte munnbind under hele besøket. Dette må man ha med selv.  Munnbind tas på før man går inn i bygget, og kastes i avfallsbeholder når man forlater bygget.
 • Alltid utføre håndhygiene før og etter besøk, og før og etter bruk av munnbind.
 • Besøkende må skrive seg inn i besøksprotokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer.
 • Må gå direkte til og fra pasientrommet, eller til avtalt besøksareal.
 • Innendørs må man holde avstand på minst 2 meter til den man besøker, til ansatte og andre beboere.

Besøk på pasientrom:

 • Maksimalt 2 besøkende samtidig på besøk inne på rommet.
 • Maksimalt 3 fysiske besøk i uka.
 • Varighet på besøk inntil 1 time.
 • Man må være på beboerrom under hele besøket, ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • For kritisk syke eller døende pasienter gjøres det særskilte avtaler (avklaring skjer i samråd med sykehjemslege).

Virksomhetsleder Trude H. Westerberg                Kommuneoverlege Matilde R. Berg


Publisert: 06.11.2020 15:22:34
Sist endret: 06.11.2020 15:22