Innhold

Regjeringens pressekonferanser og pressemeldinger med informasjon om koronasituasjonen,
anbefalinger og tiltak, blir løpende oversatt til arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tigrinja og
urdu.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å oversette og tolke regjeringens
nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemien.


Regjeringens pressekonferanse tirsdag 9. mars oversatt til flere språk er lagt ut her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministeren-gjer-greie-for-koronasituasjonen/id2837562/


Oversatte pressemeldinger fra pressekonferansen og annen oversatt informasjon legges
fortløpende ut på denne siden: https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid19/corona-information-in-other-languages/id2814563/


Publisert: 15.03.2021 08:02:10
Sist endret: 15.03.2021 08:02