Innhold

Regjeringen varsler i går at den foreslår ytterligere økonomiske kompensasjonstiltak for å dempe konsekvensene av smitteverntiltakene som nå innføres. Forslagene innebærer blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut året og å forlenge støttetiltakene for kollektivtransport og fly ut mars.

Når vi strammer inn på smitteverntiltakene, vet vi at det rammer mange næringer og arbeidsplasser. Regjeringen vil stille opp for disse. Derfor foreslår vi nå flere økonomiske kompensasjonstiltak, sier statsminister Jonas Gahr Støre. 

Les hele pressemeldingen på Regjeringens sider


Publisert: 08.12.2021 16:01:21
Sist endret: 08.12.2021 16:01