Innhold

Regjeringen innfører regionale tiltak i Oslo og flere kommuner i Viken og Innlandet, deriblant Nannestad, for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron.

De regionale tiltakene trer i kraft fra og med midnatt natt til fredag 3. desember 2021: 

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi.
  • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.
  • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
  • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
  • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
  • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Tiltakene varer i første omgang i 14 dager.

I tillegg kommer følgende nasjonale anbefalinger:

  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe.

Publisert: 02.12.2021 21:01:39
Sist endret: 03.12.2021 14:58