Innhold

Hvis maksprisen på barnehageplass er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har du krav på redusert pris. Fra 1. august 2022 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 559 167 kr per år. 

Gratis kjernetid er 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke og gjelder for 2 – 5 åringer, barn født fra 2017 til 2020. Fra 1. august 2022 gjelder grensen for gratis kjernetid alle husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 598 825 kr. 

Du kan lese mer om ordningene på Utdanningsdirektoratets nettside

For å få redusert foreldrebetaling må du levere søknad og dokumentasjon på inntekt (skattemelding for 2021). Du kan søke på skjema:   Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling 

Vi ber om at søknad med vedlegg sendes oss innen 01.06.22, for de vedtakene som skal gjelde fra 01.08.22.


Publisert: 25.04.2022 11:06:45
Sist endret: 25.04.2022 13:28