Innhold

Hvis maksprisen på barnehage er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har du krav på redusert pris. Fra 1. august 2021 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 592 167 kr per år. 

Gratis kjernetid er 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke og gjelder for 2 – 5 åringer, barn født fra 2016 til 2019. Fra 1. august 2021 gjelder grensen for gratis kjernetid alle husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 583 650 kr. 

Du kan lese mer om ordningene på https://www.udir.no

For å få redusert foreldrebetaling må du levere søknad og dokumentasjon på inntekt (skattemelding for 2020). Søknad sendes elektronisk fra Nannestad kommunes nettside: 

Søknad om redusert foreldrebetaling 

Dersom dette er aktuelt ber vi om at søknadsskjema med vedlegg sendes innen 01.06.21. Dette for å ha tid til å behandle alle vedtak som skal gjelde fra 01.08.21. 

Søknader som mottas i løpet av året behandles fortløpende og innvilges fra påfølgende måned.


Publisert: 22.04.2021 14:41:16
Sist endret: 22.04.2021 19:40