Innhold

Hvis maksprisen på barnehage er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. For 2019 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kr per år.

Gratis kjernetid er 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke og gjelder for barn født i 2014, 2015 og 2016. I august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer, altså barn født i 2017. Fra 1. august 2019 gjelder grensen for gratis kjernetid alle husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kr. 

Du kan lese mer om ordningene på https://www.udir.no

For å få redusert foreldrebetaling må du levere søknad og dokumentasjon på inntekt.  Skattemelding for 2018 skal leveres som dokumentasjon, men hvis du av ulike årsaker ikke kan fremlegge skattemelding kan du levere annen dokumentasjon, f. eks lønnslipp, skriv fra Nav etc. Når søknaden er komplett med vedlegg behandles søknaden. 

Dersom dette er aktuelt ber vi om at søknadsskjema med vedlegg sendes innen 01.06.19 for at vedtak om redusert betaling skal kunne gjelde fra 01.08.19

Søknader som mottas i løpet av året behandles fortløpende og innvilges fra påfølgende måned. Det er ikke tilbakevirkende kraft.


Publisert: 24.04.2019 12:37:46
Sist endret: 24.04.2019 12:37