Innhold

Hvis maksprisen på barnehage er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. For 2018 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kr per år. 

Gratis kjernetid er 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke og gjelder for barn født 2013, 2014 og 2015. Fra 1. august 2018 gjelder grensen for gratis kjernetid alle husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kr. 

Du kan lese mer om ordningene på https://www.udir.no.

Dersom dette er aktuelt ber vi om at søknadsskjema med vedlegg sendes innen 01.06.18. for at vedtak om redusert betaling skal kunne gjelde fra 01.08.18.

Søk om redusert foreldrebetaling


Publisert: 07.05.2018 14:08:50
Sist endret: 07.05.2018 14:08