Innhold

Kulturvirksomheten i kommunen har flere spennende prosjekter på gang. Fra 1. august 2018 overtar vi driften av ungdomsklubben og blir samtidig ansvarlig for opprettelse og drift av ungdomsrådet. «House of Nannestad» blir et nytt tilbud innen musikk- og sceneteknologi ved kulturskolen. Der skal ungdom lage elektronisk musikk og bli DJ’er.

- Jeg syns det er viktig at barn og unge får vokse opp med ulike aktivitets- og kulturtilbud. Jeg har selv mye å takke ildsjeler i idretten i Nannestad for. Derfor er det hyggelig å kunne få bidra tilbake til kommunen på denne måten, sier Ragnhild Haga.

Kultursjef Ronny Nilsen kan fortelle at Nannestad kommune er glade for å få Ragnhild Haga med på laget som ambassadør for ungdomsarbeidet i tiden fremover.

- Vi må i enda større grad legge til rette for aktiviteter for ungdom for å motvirke utenforskap. Gjennom etableringen av ungdomsrådet sikrer vi også ungdommene større grad av reell medbestemmelse og påvirkningskraft. At vår dobbelte olympiske mester ser verdien av å støtte opp rundt arbeidet vårt for ungdommene, forteller også mye om henne som person. Gjennom gode resultater i idretten setter Ragnhild Haga Nannestad på kartet, og gjennom sitt bidrag overfor kommunen er hun med på å synliggjøre den viktige fellesinnsatsen som vi etablerer i samarbeid med våre ungdommer, sier Nilsen.

Romerikes Råeste

I tillegg lanserer kulturvirksomheten arrangementet «Romerikes Råeste». Dette er et stort hinderløp/Obstacle Course Race (OCR), som har blitt svært populært i Norge. Løpet blir arrangert i og rundt Nannestad sentrum 7. september 2019. Løpet vil bli planlagt og gjennomført i tett samarbeid med idrettslag, frivillige fra andre lag og foreninger, grunneiere, skole og næringslivet. Vi er i ferd med å utarbeide logo og nettside.

 


Publisert: 21.06.2018 12:51:23
Sist endret: 21.06.2018 12:51