Slik unngår du smitte smitte:

  • Ikke ta på døde fugler. Om du må fjerne fugler; bruk smittevernutstyr med hansker og maske. Vask hendene etterpå med såpe og vann. 
  • Hold kjæledyr unna fuglene.
  • Om du utvikler influensalignende plager etter kontakt med fugl, kontakt lege. 

Hvis jeg finner døde fugler:

  • Varsle Mattilsynet og Nannestad kommune hvis du oppdager døde fugler eller mistenker fugleinfluensa hos fugler eller andre dyr. 
  • La fuglen ligge til du hører fra Mattilsynet og/eller kommunen. Sett deg grundig inn i Mattilsynets regler for hvordan du håndterer død fugl dersom du eventuelt må fjerne fugl fra egen eiendom. 

Meld fra til:

Mattilsynet: innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no

Fallviltgruppa i Nannestad kommune: 90 66 00 06.