Innhold

Følgende protokoller er tilgjengelig under politisk møtekalender:

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 22.04.20 kl. 16.30.

Ungdomsrådet 22.04.20 kl. 18.30

Plan- og utviklingsutvalget 20.04.20 kl. 18.30

Formannskapet 21.04.20 kl. 13.00

 

Følgende møteinnkallinger er oppdatert og tilgjengelig under politisk møtekalender:

Oppvekst- og kulturutvalget 27.04.20 kl. 08.30

Plan- og utviklingsutvalget 27.04.20 kl. 18.30

Formannskapet 29.04.20 kl. 08.30


Publisert: 27.04.2020 07:41:12
Sist endret: 27.04.2020 07:41