Innhold

Følgende protokoller er tilgjengelig i politisk møtekalender:

 • Elevenes kommunestyre 28.05.20
 • Eldrerådet 03.06.20
 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.06.20
 • Ungdomsrådet 03.06.20

 

Følgende møteinnkallinger med saksliste, saksframlegg:

 • Administrasjonsutvalget 04.06.20, kommunestyresalen, kl. 18.00
 • Oppvekst- og kulturutvalget 08.06.20, kommunestyresalen, kl. 08.30 - OPPDATERT
 • Helse- og omsorgsutvalget 08.06.20, Nannestad sykehjem – møterom 156/157, kl. 08.30 - OPPDATERT
 • Plan- og utviklingsutvalget 08.06.20, kommunestyresalen, kl. 18.30 - OPPDATERT
 • Utvalg for innstilling til folkevalgte verv (valgkomité) 10.06.20, kommunestyresalen kl. 08.30
 • Utvalg for gruppelederne (gruppelederforum) 10.06.20, kommunestyresalen kl. 09.00
 • Formannskapet 10.06.20, kommunestyresalen, kl. 14.00 - OPPDATERT

 

 • Kommunestyret 16.06.20, storsalen på kommunehuset, kl. 08.30. Endelig møteinnkalling med saksfremlegg og vedlegg er i politisk møtekalender, etter avholdte møter i innstillingsutvalg.

Publisert: 05.06.2020 13:08:44
Sist endret: 05.06.2020 13:08